Tìm kiếm nâng cao

Mã quốc tế Mã của Nga Kiểu Hãng Mã theo hãng d D B Thao tác
LB5075100 LB 5075100 Linear Motion Bearings EASE SDE50 50 75 100 Xem chi tiết
LB6090125 LB 6090125 Linear Motion Bearings EASE SDE60 60 90 125 Xem chi tiết
LB80120165 LB 80120165 Linear Motion Bearings EASE SDE80 80 120 165 Xem chi tiết
LB100150175 LB 100150175 Linear Motion Bearings EASE SDM100 100 150 175 Xem chi tiết
LB3710 LB 3710 Linear Motion Bearings THK LM3 3 7 10 Xem chi tiết
LB4812 LB 4812 Linear Motion Bearings THK LM4 4 8 12 Xem chi tiết
LB51015 LB 51015 Linear Motion Bearings THK LM5 5 10 15 Xem chi tiết
LB6129 LB 6129 Linear Motion Bearings THK LM6 6 12 9 Xem chi tiết
LB81524 LB 81524 Linear Motion Bearings THK LM8 8 15 24 Xem chi tiết
LB51222 LB 51222 Linear Motion Bearings THK LME5 5 12 22 Xem chi tiết
LB81625 LB 81625 Linear Motion Bearings THK LME8 8 16 25 Xem chi tiết
LB101929 LB 101929 Linear Motion Bearings THK LME10 10 19 29 Xem chi tiết