QJ 216 MA

QJ 216 MA

(*) Click vào ảnh để phóng to

QJ 216 MA

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
80 mm 140 mm 26 mm 1.85 kg Vòng bi - Bạc đạn tiếp xúc 4 điểm Còn hàng