QJ 215 MA

QJ 215 MA

(*) Click vào ảnh để phóng to

QJ 215 MA

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
75 mm 130 mm 25 mm 1.45 kg Vòng bi - Bạc đạn tiếp xúc 4 điểm Còn hàng