QJ 214 N2MA

QJ 214 N2MA

(*) Click vào ảnh để phóng to

QJ 214 N2MA

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
70 mm 125 mm 24 mm 1.3 kg Vòng bi - Bạc đạn tiếp xúc 4 điểm Còn hàng