QJ 213 MA

QJ 213 MA

(*) Click vào ảnh để phóng to

QJ 213 MA

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
65 mm 120 mm 23 mm 1.2 kg Vòng bi - Bạc đạn tiếp xúc 4 điểm Còn hàng