QJ 212 MA

QJ 212 MA

(*) Click vào ảnh để phóng to

QJ 212 MA

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
60 mm 110 mm 22 mm 0.99 kg Vòng bi - Bạc đạn tiếp xúc 4 điểm Còn hàng