QJ 211 MA

QJ 211 MA

(*) Click vào ảnh để phóng to

QJ 211 MA

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
55 mm 100 mm 21 mm 0.77 kg Vòng bi - Bạc đạn tiếp xúc 4 điểm Còn hàng