QJ 210 MA

QJ 210 MA

(*) Click vào ảnh để phóng to

QJ 210 MA

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
50 mm 90 mm 20 mm 0.59 kg Vòng bi - Bạc đạn tiếp xúc 4 điểm Còn hàng