QJ 209 MA

QJ 209 MA

(*) Click vào ảnh để phóng to

QJ 209 MA

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
45 mm 85 mm 19 mm 0.52 kg Vòng bi - Bạc đạn tiếp xúc 4 điểm Còn hàng