QJ 208 MA

QJ 208 MA

(*) Click vào ảnh để phóng to

QJ 208 MA

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
40 mm 80 mm 18 mm 0.45 kg Vòng bi - Bạc đạn tiếp xúc 4 điểm Còn hàng