23222 CC/C3W33

23222 CC/C3W33

(*) Click vào ảnh để phóng to

23222 CC/C3W33

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
110 mm 200 mm 70 mm 9.85 kg Vòng bi - Bạc đạn tang trống Còn hàng