23220 CCK/W33 + H 2320

23220 CCK/W33 + H 2320

(*) Click vào ảnh để phóng to

23220 CCK/W33 + H 2320

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
90 mm 180 mm 60 mm 8.75 kg Vòng bi - Bạc đạn tang trống Còn hàng