23220 CCK/W33

23220 CCK/W33

(*) Click vào ảnh để phóng to

23220 CCK/W33

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
100 mm 180 mm 60 mm 6.65 kg Vòng bi - Bạc đạn tang trống Còn hàng