23218 CCK/C3W33

23218 CCK/C3W33

(*) Click vào ảnh để phóng to

23218 CCK/C3W33

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
90 mm 160 mm 52 mm 4.5 kg Vòng bi - Bạc đạn tang trống Còn hàng