22338 CC/W33

22338 CC/W33

(*) Click vào ảnh để phóng to

22338 CC/W33

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
190 mm 400 mm 132 mm 82.5 kg Vòng bi - Bạc đạn tang trống Còn hàng