22332 CC/C3W33

22332 CC/C3W33

(*) Click vào ảnh để phóng to

22332 CC/C3W33

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
160 mm 340 mm 114 mm 52 kg Vòng bi - Bạc đạn tang trống Còn hàng