22326 CC/C3W33

22326 CC/C3W33

(*) Click vào ảnh để phóng to

22326 CC/C3W33

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
130 mm 280 mm 93 mm 29 kg Vòng bi - Bạc đạn tang trống Còn hàng