22244 CCK/C3W33

22244 CCK/C3W33

(*) Click vào ảnh để phóng to

22244 CCK/C3W33

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
220 mm 400 mm 108 mm 58 kg Vòng bi - Bạc đạn tang trống Còn hàng