21320 E/C3

21320 E/C3

(*) Click vào ảnh để phóng to

21320 E/C3

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
100 mm 215 mm 47 mm 8.6 kg Vòng bi - Bạc đạn tang trống Còn hàng