21320 E

21320 E

(*) Click vào ảnh để phóng to

21320 E

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
100 mm 125 mm 47 mm 8.6 kg Vòng bi - Bạc đạn tang trống Còn hàng