21319 E/C3

21319 E/C3

(*) Click vào ảnh để phóng to

21319 E/C3

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
95 mm 200 mm 45 mm 7.05 kg Vòng bi - Bạc đạn tang trống Còn hàng