21308 E

21308 E

(*) Click vào ảnh để phóng to

21308 E

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
40 mm 90 mm 23 mm 0.75 kg Vòng bi - Bạc đạn tang trống Còn hàng