21305 CC/C3

21305 CC/C3

(*) Click vào ảnh để phóng to

21305 CC/C3

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
25 mm 62 mm 17 mm 0.28 kg Vòng bi - Bạc đạn tang trống Còn hàng