21305 CC

21305 CC

(*) Click vào ảnh để phóng to

21305 CC

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
25 mm 62 mm 17 mm 0.28 kg Vòng bi - Bạc đạn tang trống Còn hàng