NJ 2205 ECP/C3

NJ 2205 ECP/C3

(*) Click vào ảnh để phóng to

NJ 2205 ECP/C3

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
25 mm 52 mm 18 mm 0.17 kg Vòng bi - Bạc đạn đũa Còn hàng