NJ 220 ECP/C3

NJ 220 ECP/C3

(*) Click vào ảnh để phóng to

NJ 220 ECP/C3

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
100 mm 180 mm 34 mm 3.44 kg Vòng bi - Bạc đạn đũa Còn hàng