NJ 220 ECM

NJ 220 ECM

(*) Click vào ảnh để phóng to

NJ 220 ECM

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
100 mm 180 mm 34 mm 4.09 kg Vòng bi - Bạc đạn đũa Còn hàng