NJ 219 ECJ/C3

NJ 219 ECJ/C3

(*) Click vào ảnh để phóng to

NJ 219 ECJ/C3

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
95 mm 170 mm 32 mm 2.85 kg Vòng bi - Bạc đạn đũa Còn hàng