NJ 219 ECJ

NJ 219 ECJ

(*) Click vào ảnh để phóng to

NJ 219 ECJ

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
95 mm 170 mm 32 mm 2.85 kg Vòng bi - Bạc đạn đũa Còn hàng