NJ 218 ECP

NJ 218 ECP

(*) Click vào ảnh để phóng to

NJ 218 ECP

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
90 mm 160 mm 30 mm 2.32 kg Vòng bi - Bạc đạn đũa Còn hàng