NJ 214 ECP

NJ 214 ECP

(*) Click vào ảnh để phóng to

NJ 214 ECP

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
70 mm 125 mm 24 mm 1.18 kg Vòng bi - Bạc đạn đũa Còn hàng