NJ 214 ECJ/C3

NJ 214 ECJ/C3

(*) Click vào ảnh để phóng to

NJ 214 ECJ/C3

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
70 mm 125 mm 24 mm 1.18 kg Vòng bi - Bạc đạn đũa Còn hàng