NJ 214 ECJ

NJ 214 ECJ

(*) Click vào ảnh để phóng to

NJ 214 ECJ

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
70 mm 125 mm 24 mm 1.18 kg Vòng bi - Bạc đạn đũa Còn hàng