NJ 213 ECP/C3

NJ 213 ECP/C3

(*) Click vào ảnh để phóng to

NJ 213 ECP/C3

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
65 mm 120 mm 23 mm 1.06 kg Vòng bi - Bạc đạn đũa Còn hàng