NJ 213 ECJ

NJ 213 ECJ

(*) Click vào ảnh để phóng to

NJ 213 ECJ

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
65 mm 120 mm 23 mm 1.1 kg Vòng bi - Bạc đạn đũa Còn hàng