NJ 212 ECP

NJ 212 ECP

(*) Click vào ảnh để phóng to

NJ 212 ECP

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
60 mm 110 mm 22 mm 0.82 kg Vòng bi - Bạc đạn đũa Còn hàng