N 204 ECP/C3

N 204 ECP/C3

(*) Click vào ảnh để phóng to

N 204 ECP/C3

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
20 mm 47 mm 14 mm 0.11 kg Vòng bi - Bạc đạn đũa Còn hàng