N 203 ECP/C3

N 203 ECP/C3

(*) Click vào ảnh để phóng to

N 203 ECP/C3

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
17 mm 40 mm 12 mm 0.066 kg Vòng bi - Bạc đạn đũa Còn hàng