7316 BEM

7316 BEM

(*) Click vào ảnh để phóng to

7316 BEM

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
80 mm 170 mm 39 mm 3.8 kg Vòng bi - Bạc đạn đỡ cầu chặn Còn hàng