7315 BECBP/C3

7315 BECBP/C3

(*) Click vào ảnh để phóng to

7315 BECBP/C3

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
75 mm 16 mm 37 mm 3.2 kg Vòng bi - Bạc đạn đỡ cầu chặn Còn hàng