7314 BECBM/C3

7314 BECBM/C3

(*) Click vào ảnh để phóng to

7314 BECBM/C3

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
70 mm 150 mm 35 mm 2.65 kg Vòng bi - Bạc đạn đỡ cầu chặn Còn hàng