7314 BECBM

7314 BECBM

(*) Click vào ảnh để phóng to

7314 BECBM

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
70 mm 150 mm 35 mm 2.65 kg Vòng bi - Bạc đạn đỡ cầu chặn Còn hàng