7313 BEGBY

7313 BEGBY

(*) Click vào ảnh để phóng to

7313 BEGBY

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
65 mm 140 mm 33 mm 2.15 kg Vòng bi - Bạc đạn đỡ cầu chặn Còn hàng