7311 BECBY

7311 BECBY

(*) Click vào ảnh để phóng to

7311 BECBY

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
55 mm 120 mm 29 mm 1.4 kg Vòng bi - Bạc đạn đỡ cầu chặn Còn hàng