7305 BEGBY

7305 BEGBY

(*) Click vào ảnh để phóng to

7305 BEGBY

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
25 mm 62 mm 17 mm 0.23 kg Vòng bi - Bạc đạn đỡ cầu chặn Còn hàng