7305 BEGAP

7305 BEGAP

(*) Click vào ảnh để phóng to

7305 BEGAP

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
35 mm 62 mm 17 mm 0.23 kg Vòng bi - Bạc đạn đỡ cầu chặn Còn hàng