32315 BJ2/QCL7C

32315 BJ2/QCL7C

(*) Click vào ảnh để phóng to

32315 BJ2/QCL7C

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
75 mm 160 mm 55 mm 5.56 kg Vòng bi - Bạc đạn côn Còn hàng