32314 J2/Q

32314 J2/Q

(*) Click vào ảnh để phóng to

32314 J2/Q

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
70 mm 150 mm 51 mm 4.28 kg Vòng bi - Bạc đạn côn Còn hàng