30214 J2/Q

30214 J2/Q

(*) Click vào ảnh để phóng to

30214 J2/Q

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
70 mm 125 mm 25 mm 1.24 kg Vòng bi - Bạc đạn côn Còn hàng