30205 J2/Q

30205 J2/Q

(*) Click vào ảnh để phóng to

30205 J2/Q

Vui lòng liên hệ

ĐK trong ĐK ngoài Độ dày Trọng lượng Chủng loại Tình trạng
25 mm 52 mm 16 mm 0.15 kg Vòng bi - Bạc đạn côn Còn hàng